På gång

Under hösten 2020 kommer planeringsarbetet igång för att utöka föreningens p-platser där tanken är att ett 30-tal nya platser ska anläggas på baksidan av 31-37. Detta enligt ett beslut på årsmötet i oktober.